1. Informacje ogólne / Zamówienia
  1. Właścicielem sklepu Betform-art.pl jest :

BETFORM ART
Piotr Skrzypiec & Radosław Płotecki sp.j.
ul. Rudawska 2
58-520 Janowice Wielkie

tel. + 48 75-75-15-777
mobile: +48 883-500-108
fax. + 48 75-75-15-201
NIP: 611-21-43-216

KRS nr 0000253470
REGON 230864159

Bank PEKAO S.A.
konto nr: 71 1020 2124 0000 8102 0009 1058

  1. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu lub zarejestrowanie się i zalogowanie się do systemu lub telefoniczne (lub SMS-em) podanie danych Zamawiającego.
  2. Zarejestrowanie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie  przez firmę BETFORM ART danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
  3. Założenie konta i przesłanie drogą telefoniczną danych Zamawiającego oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
  4. Podanie w formularzu rejestrowym adresu e-mail, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.
  5. Biuro firmy BETFORM ART jest do Państwa dyspozycji w poniedziałek –piątek w godzinach od 8.30-15.30 pod numerem telefonu +48 75-75-15-777 lub +48 883-500-108.
  6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
   Zamówienia złożone w piątek po godz. 11.00 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku wyłączając święta.
  7. Każde zamówienie przyjęte do realizacji drogą elektroniczną zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, a każde zamówienie telefoniczne zostanie potwierdzone SMS-em przesłanym na telefon Zamawiającego (po otrzymaniu zamówienia Sprzedający prześlę zwrotną informację na adres e-mail lub SMS na numer telefonu Zamawiającego z kosztami transportu zamówionego wyrobu, informacji o prawie odstąpienia od umowy)
   Zamówienia, które Zamawiający nie potwierdzi w ciągu 3 dni roboczych nie będą realizowane – zostaną anulowane.
   W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, BETFORM ART skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
  8. Zamawiający może dokonać zmiany w zamówieniu, które zostało potwierdzone, anulować je – jedynie telefonicznie, dzwoniąc do Biura firmy BETFORM ART pod numer + 48 75-75-15-777 lub 883-500-108 lub przesyłając informację o anulowaniu zamówienia na adres e-mail: [email protected] lub [email protected].
   Towar zamówiony, który został wysłany na adres Zamawiającego nie może być anulowany.
  9. Zamówione produkty dostarczane są do Zamawiającego przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.
  10. Czas realizacji zamówienia jest to czas jaki upływa od chwili zaakceptowania przez Zamawiającego kosztów wysyłki (potwierdzenie zamówienia), do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. Do czasu realizacji zamówienie dolicza się dodatkowo czas transportu przez firmę kurierską lub Pocztę Polską (czas transportu waha się od jednego do pięciu dni  roboczych). Z uwagi na to, że firma BETFORM ART jest firmą produkcyjną, wszystkie wyroby są produkowane bezpośrednio pod złożone i zatwierdzone zamówienie. Czas realizacji zamówienia wynosi do 90 dni roboczych od następnego dnia od daty potwierdzenia zamówienia (może się wydłużyć, zależnie od ilości wpływających zamówień.).
  11. Firma BETFORM ART nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie i Pocztę Polską.
  12. Możliwy jest własny odbiór towaru z magazynu BETFORM ART, mieszczącego się w Janowicach Wielkich w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach roboczych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym po numerem: + 48 75-75-15-777 lub +48 883-500-108.
  13. Firma BETFORM ART zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny ofertowej dla konkretnego  klienta przy ilościach hurtowych danego artykułu.
  14. Wszystkie wzory proponowane w sklepie betform-art.pl są zastrzeżone i stanowią własność firmy BETFORM ART
 1. Płatność
  1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT lub paragon.
  2. Zamówienie jest realizowane z obowiązkiem zapłaty. Sposób płatności (pobranie lub przedpłata)  Zamawiający określa przy potwierdzeniu zamówienia i akceptacji kosztów wysyłki.
  3. Płatności można dokonać za pobraniem (płatność jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej)  lub dokonać przedpłaty na konto:
   Bank PEKAO S.A. 71 1020 2124 0000 8102 0009 1058

Ze względu na wysokie koszty bankowe nadpłaty w wysokości do 5 zł włącznie nie będą zwracane.

  1. Zamawiający może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty.
  2. Realizacja zamówienie Zamawiającego następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sposobie zapłaty (przelew lub pobranie) i akceptacji kosztów wysyłki (podanie nazwy firmy kurierskiej proponowanej przez Sprzedającego). Wysyłka zamówionych wyrobów następuje: zamówienia płatnego za pobraniem – niezwłocznie po wyprodukowaniu wyrobu, a zamówienia płatnego przelewem niezwłocznie po wyprodukowaniu wyrobu i po zaksięgowaniu wpłaty Zamawiającego na koncie Sprzedającego.
  3. Koszty transportu pokrywane są przez Zamawiającego.
  4. Z uwagi na nietypowe gabaryty oraz dużą wagę wyrobów koszty wysyłki zamówionych wyrobów jest wyliczany indywidualnie dla każdego zamówienia, o czym Zamawiający jest informowany odrębnym e-mail lub SMS-em.  W celu określenie kosztów wysyłki Zamawiający jest zobowiązany podać kod pocztowy i nazwę miejscowości, do której przesyłka ma zostać dostarczona. Zamówienie będzie realizowane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów wysyłki.
  5. Zakupiony wyrób jest wraz z wybranym przez Zamawiającego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Zamawiającego rodzajem dostawy do wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu miejsca wydania wyrobu, wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy i wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 1. Zwroty
  1. Kupującemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu odebrania przesyłki (odbioru zamówionego towaru), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem
  3. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć do firmy BETFORM ART stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub na adres firmy. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Przesyłkę należy nadać na adres:

BETFORM ART Rudawska 2 58-520 Janowice Wielkie.
Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko Kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] Data zawarcia umowy: [data], data odbioru przedmiotów: [data] Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Kupującego] Adres: [adres Kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [ tylko jeżeli formularz jest wysłany w formie papierowej]

  1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy  i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) lub na adres Kupującego otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Kupujący ma obowiązek zwrócić wyrób Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie wyrobu przed jego upływem. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi znamion użytkowania. Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu, które również nie może być uszkodzone
  4. Przy odstąpieniu od umowy Kupujący wysyła na swój koszt i ryzyko towar na adres firmy BETFORM ART wraz z fakturą VAT lub paragonem, na który został wydany towar.
  5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej   przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób odstawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Zamawiającemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
  7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, którymi nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania wyrobu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Kupującemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 1. Reklamacje
  1. Firma BETFORM ART oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć wyroby bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie protokołu szkody.
  3. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy kurierskiej firma BETFROM ART nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Firma BETFORM ART odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru. Jeśli zakupiony produkt jest wadliwy, BETFORM ART zależnie od uszkodzenia udziela nieodpłatnej naprawy lub wymiany albo udziela zniżki lub zwrotu pieniędzy. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Przy zwrocie lub wymianie towaru Kupujący ma obowiązek zapakować i zabezpieczyć figurę, aby mogła być przetransportowana przez firmę kurierską bez uszkodzeń (najlepiej w opakowanie oryginalne).
  5. Kupujący w tym okresie może składać do firmy BETFORM ART reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres firmy.
  6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 • zdjęcia wyrobu uzasadniające reklamacji,
 • dowód zakupu towaru (faktura VAT , paragon)
  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym okresie.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, o czym zostanie powiadomiony Reklamujący.
  3. Odpowiedź na reklamację wysłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sadem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww trybu procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce “rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  5. Jeżeli Kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze Delegatura WI IH w Jeleniej Górze ul. Groszowa 1 58-500 Jelenia Góra) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 1. Polityka prywatności
  1. BETFORM ART w sposób szczególny dba o poufność i ochronę danych osobowych. Pozyskiwanie i przechowywanie wszelkich danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz 883).
  2. Dane Kupującego wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz celów informacyjnych do poprawnej obsługi zleconego zamówienia.
  3. Każdy zarejestrowany Kupujący ma dostęp do swoich danych osobowych i w każdej chwili ma możliwość ich zmiany.
  4. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze
   zbioru danych BETFORM ART, żądanie takie powinno być zgłoszone na piśmie.
 2. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.
 2. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią Regulaminu i związany z jego postanowieniami.
 3. Katalog produktów na stronie www.betform-art.pl stanowi informacje  handlową i nie może być uznawany za  ofertę w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego
 4. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym BETFORM ART
  podane są w walucie polskiej PLN. Dla prezentowanych produktów podano  odpowiednią cenę brutto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano cenę brutto do zapłaty plus ewentualnie koszty wysyłki.
  Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.
  Wszystkie ceny w sklepie betform-art są cenami brutto, włącznie z kosztami transportu.
 5. BETFORM ART zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 6. Zdjęcia produktów zamieszczonych w serwisie mogą nieznacznie odbiegać swoim wyglądem od oryginału.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu prosimy kierować na adres BETFORM ART oraz na adres e-mail [email protected]
 8. BETFORM ART zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.